Mỗi năm, các công ty thường chi một khoảng tiền lớn cho các hoạt động quảng cáo, khuyến mại. Dưới đây là bốn phương pháp thường được các doanh nghiệp sử dụng trong việc xác định ngân sách chi tiêu cho khuyến mại, hãy cùng Yolla xem xét để lựa chọn phương án phù hợp cho doanh nghiệp bạn nhé.

1. Phương pháp ngân sách phù hợp

Nhiều công ty sử dụng phương pháp ngân sách hợp lý để xác định ngân sách khuyến mãi theo khả năng riêng của từng công ty. Phương pháp này dựa hoàn toàn trên góc nhìn chủ quan của doanh nghiệp, vì nó ít quan tâm đến các kế hoạch quảng cáo dài hạn. 

Phương pháp này thường không quan tâm đến vai trò của khuyến mãi trong doanh thu. Việc sử dụng phương pháp ngân sách hợp lý thường dẫn đến hậu quả là ngân sách cả năm không được đảm bảo, khiến cho việc lập kế hoạch dài hạn trở nên khó khăn hơn.

2. Phương pháp xác định dựa trên doanh thu

Với phương pháp này, chi phí khuyến mãi sẽ được xác định theo phần trăm doanh thu. Ưu điểm của phương pháp này là:

  • Thứ nhất, chi phí quảng cáo sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ doanh thu. Vì vậy, công ty có thể dễ dàng quyết định mức phần trăm doanh thu được dành ra để khuyến mãi.
  • Thứ hai, phương pháp này tạo điều kiện phân tích mối quan hệ giữa chi phí khuyến mãi và giá bán.
  • Thứ ba, phương pháp này đảm bảo sự ổn định khi đối thủ cạnh tranh cũng áp dụng tỷ lệ phần trăm tương tự cho khuyến mãi.

3. Phương pháp ngân sách dựa vào đối thủ

Với phương pháp này, doanh nghiệp sẽ lựa chọn ngân sách tương đương với đối thủ, thậm chí là tuân theo các chính sách của đối thủ về ngân sách khuyến mãi. Nó dựa trên giả định rằng chi tiêu của đối thủ cạnh tranh thể hiện sự nghiên cứu kỹ lưỡng và tính toán thận trọng về thị trường.

Bời vì ngân sách khuyến mãi của một doanh nghiệp ngang bằng với các đối thủ khác nên sẽ tránh được cuộc chiến về giá. Tuy nhiên phương pháp này cũng có một số hạn chế, đó là việc bạn không đảm bảo được rằng mức ngân sách đó có thực sự là tốt nhất trên thị trường lúc bấy giờ hay không. Hơn nữa, mỗi công ty lại có tầm ảnh hưởng, danh tiếng, nguồn lực, mục tiêu và những cơ hội khác nhau, nên một ngân sách phù hợp của công ty này chưa chắc đã thực sự phù hợp với một công ty khác.

4. Phương pháp dựa theo mục tiêu và nhiệm vụ

Với ngân sách này, các Marketer sẽ xác định ngân sách khuyến mãi bằng cách làm rõ các mục tiêu cụ thể, các công việc cần triển khai để hoàn thành mục tiêu và chi phí ước tính để hoàn thành mỗi nhiệm vụ cụ thể. Phương pháp này hợp lý vì nó được cân nhắc dựa trên chi phí cần thiết để hiện thực hóa mục tiêu của công ty.

(Nguồn: Money Matters)