CÔNG TY CỔ PHẦN YOLLA

Mã số doanh nghiệp: 0315510558
Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu 01/02/2019.

Hotline

(+84) 981.451.437

Trụ sở chính

561A Điện Biên Phủ, P. 22, Q. Bình Thạnh
TP. Hồ Chí Minh